Gaelscoil Chluain Meala

Fáilte!

Fáilte romhat go suíomh na scoile!

Tá Gaelscoil Chluain Meala suite sa Bhaile Gaelach  i gCluain Meala i  gContae Thiobraid Árann.
Tá 8 Rang sa scoil faoi láthair ó Naíonáin Shóisearacha go Rang 6 le 11 múinteoir ag múineadh ann.

Foghlaimíonn na páistí trí mheán na Gaeilge sa scoil seo. 'Sé ceann amháin de na cuspóirí atá ag Gaelscoil Chluain Meala ná líofacht sa Ghaeilge a bhronnadh ar na páistí go luath ina saolta. Cloistear an Ghaeilge á úsáid go forleathan - sna seomraí ranga, sa chlós, agus sa seomra foirne.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. Next page