Gaelscoil Chluain Meala

An Bord Bainistíochta

Tá sé mar dhualgas ag an mBord an scoil a bhainistiú.

Tá 8 duine ar an mBord Bainistíochta

·       Beirt ainmnitheach dhíreacha de chuid an Phátrúin (Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge)

·       Beirt thuismitheoir leanaí atá ar rolla na scoile (duine acu in máthair, an duine eile ina athair, tofa ag tuismitheoiri na leanaí ata ar rolla na scoile trí cheile)

·       An Príomhoide (nó an príomhoide gníomhach) den scoil

·       Aon oide amháin eile ar fhoireann na scoile tofa ag vóta na foirne teagaisc, an Príomhoide sa áireamh.

·       Dhá chomhalta sa bhreis a bheidh molta ag na hainmnithigh sin thuas.

 Roghnaítear Bord nua gach 4 bhliain.

Faoi láthair tá an tUas Seán O Ciardha ina Chathaoirleach.