Gaelscoil Chluain Meala

Polasaí do Lón Sláintiúil do Ghaelscoil Chluain Meala

Cuireadh an polasaí seo le chéile le Coiste na dTuismitheoirí, foireann na scoile agus an Bórd Bainistíochta. Pléadh é leis na daltaí freisin.

Seo a leanas polasaí na scoile maidir la bia sláintiúil

 

Ní bheidh criospaí, milseáin agus deochanna coipeacha ceadtha ar scoil.

Tacóidh an polasaí seo leis an bpolasaí ar Oideachas, Soisialta Pearsanta agus Sláinte.

 

Bia

Deochanna

Ceapairí 

Rollóg 

Cácaí Ríse

Craicéir                                

Báirín Breac                 

Feoil                                      

Ubh

Cáis

Bonnóg

Torthaí (tirim & úr)

Glasraí

Iógart

Fromage Frais

Rís

Ispíní 

Borróga / Brioscaí coitianta      

Grán rósta

Sailéid 

Pasta

 

Bainne

Uisce

Anraith

Fíorshú tortha

Saúanna éagsúla

Tae