Gaelscoil Chluain Meala

Rang 1 ar Thuras!

May 16, 2019

D’fhreastal Rang 1 ar cheardlann a bhí eagraithe ag an Iarsmalann agus Clonmel Show. D’fhoghlaim siad faoi na hainmhithe feirme.