Gaelscoil Chluain Meala

Maree Todd MSP (Teachta Parliaminte na hAlban)

April 09, 2019

Thug Maree Todd MSP (Teachta Parliaminte na hAlban) agus Aire do Chúram Leanaí agus na Blianta Luatha cuairt ar an scoil. Labhair sí leis na paistí ó Rang 4,5 agus 6 faoi Parliamint na hAlban, a ról mar aire agus dar ndóigh an t-ábhar mór cainte an Breatimeacht.