Gaelscoil Chluain Meala

An Scoil Ghlas

February 27, 2019

Táimid ag obair ar ár gcúigiú bhrat ghlas ar bhithéagsúlacht. Bhí  Ceardlainn le Dale Treadwell ar Bhitheagsúlacht ar an 27ú Feabhra le gach rang. Cuirtear i gcuimhne daoibh buidéal buan a usáid ar scoil le ainm do pháiste agus nach féidir athchúrsáil a dhéanamh ar scragall nó ar mhalaí ghráin rósta.