Gaelscoil Chluain Meala

An Míle Laethúil

January 21, 2019

Táimid ag glacadh páirt sa Mhíle Laethúil ón Luan 21ú Eanáir. Is feachtas simplí agus saor in aisce é eagraithe ag Athletics Ireland in éineacht leis na Local Sports Partnerships. Cabhraíonn se le páistí sláinte a mbeatha agus sláinte a meabhracha a fhorbairt le spreagadh a thabhairt dóibh 15 nóiméad in aghaidh an lae a chaitheamh ag rith no ag bogshodar ar scoil. Is gníomhaíocht choirp í a mhuscalíonn sláinte agus folláine shoisialta, mhothúchánanch agus mheabhrach, chomh maith le corpachmhainn. Tarlaíonn sé amuigh faoin aer i rith an lae scoile. Ritheann na páistí ina gcultacha scoile agus caitheann siad a mbróga reatha gach lá ar scoil..