Gaelscoil Chluain Meala

An Dúshlán Mór Taistil

March 09, 2018

D'eagraigh an Choiste Ghlas an Dúshlán Mór Taistil sa scoil mar chuid den iarratas don chéad bhrat ghlas eile. ‘Séard a bhí i gceist ná go dtiocfaimis ar scoil trí Pháirc agus Siúl gach lá ón 1ú Feabhra go 14ú Feabhra. Bhí comórtas eagraithe acu freisin ‘Mo Thuras Ar Scoil’ trí léarscáil, collage, pictiúr, griangrafanna, dán, scéal, fís, srl. Bhí na hiarratais go léir mar chuid de thaispeántas sa Halla. Fuair gach duine a ghlac páirt ann duais. Comhghairdeas libh go léir! Míle buíochas leis an gCoiste Ghlas agus Múinteoir Siobhán.