Gaelscoil Chluain Meala

Lá Spóirt

July 26, 2017

Bhaineamar an-taitneamh as ár Lá Spóirt sa pháirc. Gabhaimid buíochas le Múinteoir Marc a d'eagraigh na gníomhaíochtaí go léír dúinn agus leis na tuismitheoirí a chabhraigh linn ar an lá.