Gaelscoil Chluain Meala

Slán leat Múinteoir Sinéad/ Farewell to Múinteoir Sinéad

July 10, 2017

Tá Múinteoir Sinéad chun eirí as a post mar mhúinteoir ar an 31ú Lunasa. Thosaigh Sinéad linn sa Naíonra sa 

bhliain 1994, an bhliain a bhunaíodh an scoil. Rinne sí an Iarchéim san Oideachas agus thosaigh si mar bhall den 

bhfoireann múinteoireachta anseo sa bhliain 2002. D’oibrigh sí mar mhúinteoir ranga chomh maith le hoide tacaíocht foghlama. Gabhaimid buíochas leí as an obair go léir a rinne sí ó thus na Gaelscoile agus leis na páistí a bhí faoina cúram. Guímis beatha agus sláinte uirthi agus í ag tosú amach ar ré nua ina saol.